Yerelin Sesi

Tüm Dünyayı Etkisi Altına Alan
COVID-19 Salgınında SON DAKİKA Gelişmeleri

ODALAR: ”YAĞMA İLE MÜCADELE EDECEK BAŞKAN İSTİYORUZ”

ODALAR: ”YAĞMA İLE MÜCADELE EDECEK BAŞKAN İSTİYORUZ”
302 views
14 Aralık 2018 - 13:18

YAĞMA POLİTİKALARIYLA MÜCADELE EDECEK, KATILIMCI BİR YEREL YÖNETİM İSTİYORUZ

Yerel seçimler yaklaşırken meslek odaları ve sendikalar İzmir Barosu’nda bir basın açıklaması gerçekleştirdiler.

İzmir Barosu Başkanı Av. Özkan Yücel, KESK adına Dr. Fatih Sürenkök, İzmir SMMMO Başkanı Vedat Adak, İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz, İzmir Barosu Genel Sekreteri Av. Perihan Çağrışım Kayadelen, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, Türk Tabipler Birliği Merkez Konsey Üyesi Mübeccel İlhan ve TMMOB Dönem Sözcüsü Melih Yalçın’ın katıldığı basın açıklamasını İzmir Barosu genel Sekreteri Av. Perihan Çağrışım Kayadelen okudu.

Okunan basın açıklaması metni şöyle:

YAĞMA POLİTİKALARIYLA MÜCADELE EDECEK, KATILIMCI BİR YEREL YÖNETİM İSTİYORUZ

Hepinizin bildiği üzere yerel yönetim seçimlerine birkaç ay kaldı. Seçimler yaklaşırken, meslek odaları ve emek örgütleri olarak bizlerin de “nasıl bir yerel yönetici, nasıl bir kent istiyoruz” sorusunu yanıtlamamız gerekiyor. Bu doğrultuda görüşlerimizi siz değerli basın mensupları aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmak istedik.

Ülkemiz yerel yönetim seçimlerine giderken birçok il ve ilçede adaylıklar konuşulmaya başladı. Bu süreçte kim belediye başkanı olsun sorusundan daha çok, “nasıl bir belediye başkanı istiyoruz”, hatta “nasıl bir kent yönetimi istiyoruz” sorularına yanıt aramanın daha doğru olduğunu düşünüyoruz.

Bilindiği gibi AKP iktidarının 16 yıllık geçmişi süresince ele alınması gereken en önemli konuların içerisinde ekonomi politik kararlar yer almaktadır. Bu süreç içerisinde hepimizin bildiği gibi sürdürülebilir olmayan rant politikaları esas alınmış, günü kurtaran ülkenin geleceğini düşünmeyen bir savurganlıkla uygulanagelmiştir. Günümüzde yaşadığımız derin krizin esas nedeni budur.

Ranta dayalı ekonomik politikalar sadece kriz yaratmamış, bu süre zarfında kentlerimizde, doğal yaşam alanlarımızda geri dönülmez çok önemli zararlara yol açmış, açmaya da devam etmektedir. Başta İstanbul kenti olmak kentleri yaşanmaz hâle getiren AKP iktidarı, gözünü yeni rant alanlarına çevirirken İzmir ve çevresini ilk hedef olarak belirlemiştir.

Yakın zamanda İzmir ve çevresine ilişkin rant projeleriyle, İzmir’in doğal yaşam alanları yapılaşmaya açılarak, kent ve çevresinde paraya dönüştürülecek ne kadar alan varsa, sonuçlarına bakılmaksızın enerji yatırımları (JES, RES, Termik Santraller vb.), taş ocakları, altın, nikel vb madencilik çalışmalarıyla plansız bir şekilde yok edilmeye çalışılıyor.

Bizler meslek odaları ve emek örgütleri olarak kentlerin, doğal yaşam ve tarım alanlarının, ormanların yanı sıra kent dokusunun ve Kent Kültürünün de gelecek kuşaklara aktarılacak biçimde korunmasının önemli olduğunu biliyor ve bunu her ortamda dile getiriyoruz. Bu konuda da demokrasi ve hukuk çerçevesinde mücadelemizi sürdürüyoruz.

Ancak bu mücadele sürecinde İzmir’deki mevcut yerel yöneticilerden yeterince destek alamadığımızı üzülerek bildirmek zorundayız. Yerel yöneticilerin İzmir’i yaşanmaz hale getirerek, yok edecek bu tür politikalara itiraz etmemesi gerçekten çok düşündürücü ve hatta kaygı vericidir. Ayrıca bu politik kararlara karşı çıkılmadığı gibi kentleşme politikalarında demokratik yöntemlerden uzak, bilimden ve hukuktan yana olmayan proje ve planlarla karşı karşıya kaldığımızı da üzülerek eklemek zorundayız.

Mevcut siyasal atmosfer koşullarında sadece ‘adayın kimliği’ üzerinden seçim kazanmak olanaksız hale gelmiştir. Dolayısıyla, bu seçim sürecini, sadece adayın ‘şahsiyeti’ üzerinden değil, aksine, katılımcı, kamucu ve demokratik, halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışının savunulması ve uygulanması üzerinden, bu anlayış ve uygulamayı en iyi yerine getirebilecek adayların seçilebilmesini esas alarak yürütmek gerektiğine inanıyoruz.

Bu nedenle kentlerimizin geleceğini rant yağmacılarından kurtarmak için belediye başkanlıklarına aday belirlerken aşağıda belirlediğimiz kriterlerin tüm partilerce esas alınmasının önemli ve gerekli olduğunu düşünüyoruz:

Şeffaf ve denetlenebilir bir yönetim anlayışı gereği, belediyenin yaptığı ve yapacağı faaliyetleri, ilgili meslek odalarının görüş, öneri ve denetimine açık hale getirecek belediye başkan adayları belirlenmelidir.

Sosyal demokrat bir kent yönetimi, kentin her kesiminin mümkün olduğunca karar mekanizmalarına katılmasıyla mümkündür, bu nedenle kent adına verilecek kararlarda kentlinin görüş ve önerileri mümkün olan en geniş biçimde alınmalıdır.

Kente ilişkin yapılacak her türlü alt ve üst yapı yatırımlarında, öncelikle uzman meslek odalarından görüş alınmalı, büyük projelerde halkın ve demokratik kitle örgütlerinin görüşüne başvurulmalıdır.

Sermaye kesimi yerine kentin önemli bir kesimini oluşturan yoksullara, emekçilere, dezavantajlı kesimlere yönelik politikalar gözetilmelidir.

Su kaynaklarının, havanın kirlenmesine yol açacak, halkın sağlığını olumsuz yönde etkileyecek, kentin doğal hayatını yok edecek projelere izin verilmemelidir.

Merkezi yönetimin aldığı ve kamu zararı net olan kararlara karşı kentteki demokratik kitle örgütleriyle işbirliği yapılarak hukuksal ve demokratik olarak en net tavır gösterilmeli, yağma politikalarıyla mücadele edilmelidir.

Belediye emekçilerinin kadrolu, güvenceli istihdamını esas almalı, liyâkattan taviz verilmemeli, sendikaları tahakküm altına almaya çalışmadan eşit ilişki kurabilmelidir. Sendikaların ve demokratik kitle örgütlerinin İzmir’de yerel demokrasinin gelişiminin bir parçası olduğu bilinmelidir.

Seçildiğinde, bulunduğu makamı kendi siyasi çıkarları için kullanmayacak, belediyeyi şirket gibi görmeyecek, yargı kararlarına uyacak donanımlı kişiler aday gösterilmelidir.”

Emek ve meslek örgütleri olarak yurttaşlarımıza çağrımız, bu gerekleri azami biçimde yerine getiren adaylara oy vermeleri iken, siyasi partilere de aday belirleme süreçlerinde dile getirdiğimiz beklentileri dikkate almalarıdır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.

İZMİR BAROSU

İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI

İZMİR SERBEST MUHASEBECİ  MALİ MÜŞAVİRLER ODASI

İZMİR TABİP ODASI

TMMOB İZMİR İL KOORDİNASYON KURULU

DİSK EGE BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ

KESK İZMİR ŞUBELER PLATFORMU

POPÜLER FOTO GALERİLER
POPÜLER VIDEO GALERİLER

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.