SAVAŞLARIN OLMADIĞI, EŞİT, LAİK, ÖZGÜR, ADİL, İNSANCA YAŞAM İSTİYORUZ
Haber
06 Mart 2022 - Pazar 13:01 Bu haber 2405 kez okundu
 
SAVAŞLARIN OLMADIĞI, EŞİT, LAİK, ÖZGÜR, ADİL, İNSANCA YAŞAM İSTİYORUZ
Bugün 8 Mart. Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Eşit işe eşit ücret talebi ile yaşamları pahasına mücadele eden kadınların anılarından öğretiler çıkarmaya devam ediyoruz. Onların bize bıraktığı miras, haklarımız için direnme bilincidir. Dünyanın her yerinde kadınlar, her 8 Mart’ta , mücadele kararlılıklarını ifade etmek için alanları dolduruyorlar. Neyazık ki verilen onca mücadeleye karşın kadınlar, salt iş yaşamında değil, her alanda ikincil olmaktan ve haksızlığa uğramaktan kurtulamadılar.
SİYASET Haberi
SAVAŞLARIN OLMADIĞI, EŞİT, LAİK, ÖZGÜR, ADİL, İNSANCA  YAŞAM İSTİYORUZ

 

Bugün 8 Mart. Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Eşit işe eşit ücret talebi ile yaşamları pahasına mücadele eden kadınların anılarından öğretiler çıkarmaya devam ediyoruz. Onların bize bıraktığı miras, haklarımız için direnme bilincidir. Dünyanın her yerinde kadınlar, her 8 Mart’ta , mücadele kararlılıklarını ifade etmek için alanları dolduruyorlar. Neyazık ki verilen onca mücadeleye karşın kadınlar, salt iş yaşamında değil, her alanda ikincil olmaktan ve haksızlığa uğramaktan kurtulamadılar. 

Kadın Cinayetleri Sürüyor

Cumhuriyet’in 2. Yüzyılına girerken, ülkemiz kadınları açısından da durum farklı değil. Kadın cinayetleri almış başını gidiyor. Artık, bir günde kaç kadının katledildiğini ya da şiddete uğradığını hesap edemez durumdayız. İktidar, kadınların yaşam hakkını korumak yerine İstanbul Sözleşmesi’ni fesih girişiminde bulunuyor.

Cinsel Saldırı ve Cinsel İstismar Suçları Adil Sonuçlara Ulaşmıyor.

Kadınlar ve kız çocukları, doğrudan ya da erken evlendirmelerle cinsel saldırı ya da istismarın mağduru olmaya devam ediyor. Bu olaylara ilişkin yargısal süreçler, mağdurları da kamuoyunu da tatmin eden adil sonuçlara ulaşmıyor. Bu durum özellikle yeni saldırganlıkların teşvikçisi oluyor. 

Medeni Yasa’nın İçi Boşaltılıyor

Kadının insan haklarını güvence altına almak isteyen bir yönetim, şiddetin beslendiği kaynakları kurutmakla görevlidir. Ancak böyle olmuyor. Sözde “nafaka mağdurlarını” koruma adına bir aylık ekmek parasına dahi yetmeyen yoksulluk nafakasını ortadan kaldırmaya, çalışıyor. Bir yandan aileye değer verdiğini iddia ederken, boşanma halinde, velayeti alan tarafa (genel olarak kadın vasidir) çocuklara ödenen iştirak nafakasını da kadına ödenen bir nafaka gibi göstererek, çocukları ve kadını yoksulluğa mahkum etmek istiyor. Böylece, boşanmanın çoğunlukla şiddetin sonucu olduğu açıkken, kadını, üç kuruştan da mahrum bırakarak, şiddete razı olup, evli kalmaya mahkum etmek istiyor. Yapılmak istenen, yarı zamanlı çalışma, hasta, engelli, yaşlı bakımı hizmetlerinde olduğu gibi kadını sosyal güvencesiz bir hale getirerek eve kapatmaktan başka bir şey değildir. Bu aynı zamanda Cumhuriyet Devrimlerinin en önemli kazanımlarından olan ve kadınlar için dönemine göre eşitlikçi uygulamalar getiren Medeni Yasa’nın altına boşaltma girişimidir.

Kadıniar Eğitimden Eşit Yararlanamıyor

 4+4+4 uygulamaları, özellikle kız çocuklarımız aydınlanma olanaklarından mahrum ederken Tarikat ve cemaatlere terkedilmiş olan eğitim sistemiyle, düşünmeyen, sorgulamayan, bilimsellikten uzak bir nesil hedefleniyor.

Kadın Yoksulluğu Artıyor

İşsizlik, İşsizliğin her geçen gün arttığı günümüzde, gerici politikalarla kadın işsizliği de hat safhaya çıkmış bulunmaktadır. İş yaşamında yer alan kadınların erkeklere oranla daha az ücret aldıkları da bilinen bir gerçektir. Bugün ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik ortamda zamlar, vergiler, durmadan artarken kadının ekmeği küçülmektedir. 

Yönetim Kadroları Kadınlara Kapalı

İster özel, ister kamu kuruluşlarında olsun kadınlar, hak ettikleri yönetim görevlerini alamıyor. Yönetmek, erkek işi olarak görülmeye devam ediyor. Yerel yönetimlerden parlamentoya kadınlar hala azınlıktalar. Kadının gücü ve yeteneği erkek egemen bakış açısına kurban ediliyor.

Savaşlar Önce Kadınları Vurur 

Yeni bir 8 Mart’a savaş ortamında giriyoruz. Ukrayna’da onlarca komşu eve ateşin düştüğü günlerdeyiz. Hepimizin içi yanıyor. Ancak, savaşların en çok kadınları vurduğu gerçeği karşısında Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘’Yurtta Barış Dünyada Barış’’ ilkesini yineliyor ve “Hemen BARIŞ” diyoruz

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğine ve her türlü şiddete karşı ne yapılmalı ? Gerek iktidar, gerekse iktidara talip olan partilerin yapması gerekenler nelerdir?

1-Kadınların eşit yurttaşlar olduğu, kadının insan hakları ve eşitlik isteminin bir teferruat olmadığı kabul edilmeli,

2-Barış içinde bir dünya ve ülke yaratmanın ancak siyasette ve toplumsal yaşamda kadınların eşit haklara sahip olması ile mümkün olduğu içselleştirilmeli,

3-Evde, işte, sokakta, tüm toplumsal yaşamda şiddetsiz bir yaşam için acil eylem planı uygulanmalı, 

4-Kadın emeğinin değersizleştirilmesine ve sömürülmesine, tarımda ve evde ‘’ücretsiz aile işçisi’’ olarak görülmesine izin verilmemeli,

5-Şiddetin, aile birliğini yok eden en etkin virüs olduğu unutulmamalı. Bu nedenle aileyi korumak adına şiddete göz yumulmamalı 

7-- Kadının nafaka hakkına el uzatılmasının boşanma hakkının da gaspı olduğu kabul edilerek , bu hakkın ihlaline rıza gösterilmemeli ,

       8-Eşit istihdam, kreş ve iş yerinde şiddeti önleme mekanizmaları için etkin politikalar               

       uygulanmalı.  

        9--Kadın - erkek eşitliği temelinde istemlerimizin yerine getirilmesi için sözde kalmayan,         

        bütüncül, sosyal ekonomik politikalar uygulamak gerektiği kabul edilmeli

        İsteklerimiz olmaz şeyler değil. Kadınlar olarak, evimizde, iş yerimizde , sosyal yaşamımızda, 

        siyasette ve dış ilişkilerde barışın, sevginin, birliğin egemen olduğu, emeğin hakkının verildiği,   

       şiddetsiz ve ayırımsız bir dünya istiyoruz. Böyle bir dünya mümkün. Buna inanıyoruz.     

                                                                                                                    Genel Başkan

                                                                                                                   Şenal Sarıhan

Kaynak: Editör:
Etiketler: SAVAŞLARIN, OLMADIĞI,, EŞİT,, LAİK,, ÖZGÜR,, ADİL,, İNSANCA, , YAŞAM, İSTİYORUZ,
Yorumlar
Haber Yazılımı