MİLLİ İRADE PLATFORMU GÜÇ BİRLİĞİ ANADOLU İTTİFAKINI OLUŞTURUYOR…
Haber
03 Mart 2022 - Perşembe 16:54 Bu haber 1868 kez okundu
 
MİLLİ İRADE PLATFORMU GÜÇ BİRLİĞİ ANADOLU İTTİFAKINI OLUŞTURUYOR…
Bu Bir Uyanış ve Öze Dönüş Hareketidir!
SİYASET Haberi
MİLLİ İRADE PLATFORMU  GÜÇ BİRLİĞİ ANADOLU İTTİFAKINI OLUŞTURUYOR…

Problemlerle beslenen bir muhalefet anlayışından çok, derhal ilmen, bilmen ve ahlâken donanımlı, etkin çözümler üreten aydınlık zihinlerle birlikte ortak hareket edebilen münevver liderlere ihtiyacımız var. İvedi olarak, Politik değil Analitik düşünen liderlerin birleşip bütünleşerek ortak hareket etmesi gerekmektedir. Mevcut şartlar Milli iradenin ortaya konulabilmesi açısından bunu gerektirmektedir. Mevcut siyaset anlayışının çıkmaza girdiği, toplumsal mutabakatı güven hususunda büyük ölçüde sağlayamadığı için halkın önüne sunulan ittifakların iki seçenekten ibaret olmadığını belirtmek isteriz.

Propaganda teknikleri ile halka yansıtılan ittifaklar sürecindeki samimiyetsizlik ve basiretsizlik karşısında çaresiz değiliz, çare “Biz” olmak zorundayız. Bu duruma sessiz kalmayacak olan gerçek vatanperver adanmış şahsiyetlerin bir araya gelmeleri elzem konumdadır. Hiçbir yönetim anlayışında milli iradenin yok sayarak ilerlenemeyeceğini görmemize rağmen parlamenter sisteminin işlevsizliği binlerce yıldır özümüzde bulunan milli ve manevi değerlerimizin yönetimdeki istişare mekanizmalarını yok ederek şahsileştirilip kurumsal yapıların menfi yönde hareket eden elemanları ile birlikte topyekûn bir ihanet sarmalı içerisindedir. “Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir.” Türkiye'nin kuruluşunu ilan eden Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin temel dayanağını oluşturan ilkedir. Ancak bu ilke bugün hak sahibi olan milletin elinden alınmıştır. Gerek siyasi kanunlarla, gerekse siyasi partilerin liderleri tarafından yok sayılarak meclise ve milli iradeyi temsil eden işleyiş mekanizmalarına liyakatsiz, sadakatsiz bireylerin dahil olması ile birlikte bu sistemin yıllardır sürdürülmesi sonucu, bugün millet açısından tüm şartlar oldukça elim ve oldukça vahim durumdadır!

 

Maalesef bugün memleketin iktidar ve muhalefet içerisindeki bazı kimseler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içerisindedirler. Hatta bu kimseler şahsi menfaatlerinin peşinde, milleti fakr u zaruret içerisine düşürmüşlerdir. Bu hakkın millet açısından önemini aydın, münevver ve özellikle vatanperver bireylerin sahiplenerek, birleşerek halka anlatmaları birlikte hareket ederek, yaşatmaları gerekmektedir. Bu doğrultuda; Bilimi önceleyen, üreten, müreffeh, güçlü ve tam bağımsız Türkiye idealini gerçekleştirmek için yola çıktık. Nice şehitlerin kanlarıyla sulanarak yurt edinilmiş bu cennet coğrafyada var olan tarihi, kültürel, manevi, yer altı ve yer üstü zenginlikleri, dinamik genç nüfusu, jeopolitik konumu ve dahi tüm zenginliklerimizi, bu ideal doğrultusunda, ancak bir ve beraber olarak hedefe ulaşabileceğimiz düşüncesindeyiz.

 

Öncelikle belirtmek isteriz ki, bizler dünyanın ekonomik, sosyal, kültürel anlamdaki konjonktürel yapısını değerlendirirken, insan odaklı bakarız. Din, dil, ırk, mezhep, etnik köken, milliyet ya da farklı bir unsur bizim için önemli değildir. Asıl olan insandır. Bu manada hitabımız önce tüm yurda, sonra tüm vatana ve nihayetinde tüm cihanadır. Sizlerden istediğimiz, eğer yapabilirseniz, etnik, kültürel, sosyal farklılıklarınızı, siyasal ideolojilerinizi bir kenara bırakıp bizleri o şekilde değerlendirmenizdir.

 

Zira bizler var olan ideolojilerden bağımsız, farklılıkları zenginlik olarak görüp insanlığın temel sorunlarına, bir ve beraber olarak çözüm üretebileceğimize inanıyoruz. İçinde bulunduğumuz durumu değerlendirdiğimiz de bugünü düzeltmek ve geleceği inşa etmek, olmazsa olmaz konumundadır. Bunu yaparken tarihimizle övünerek ve geçmişte yaşayarak değil, bugün ve yarın nasıl olmamız gerektiğini anlayarak yapabileceğimiz inancındayız.

 

Yukarda belirtmiş olduğumuz ideali gerçekleştirebilmek için önümüze çıkan engelleri aşabilmek adına Güç Birliğini sağlamak vazgeçilmez bir zorunluluk olarak önümüzde durmaktadır. Amaçladığımız, güçlerin birleştirilmesi değil, birlikte güçlü olmaktır. Bizim için her insan değerlidir. Sosyal statüsü, etiketi, zenginliği, yoksulluğu ve dahi hiçbir vasfı bizim için önemli değildir.

 

Önemli olan Güç Birliği’nin felsefesini, amaçlarını, hedeflerini, misyonunu ve vizyonunu tam manası ile kavramış her bireyin, biz olma bilinci ile katılımının olmasıdır. Asıl olan hep birlikte güçlü olmak, birliğin gücünü oluşturmaktır. Benim güçlü olmam değil, biz olarak, hep beraber güçlü olmaktır.

 

Bu yüzdendir ki Güç Birliğine, ben değil, BİZ diyenlerin birlikteliği diyoruz. Toplumlar bireylerden oluşur, dolayısı ile de öncelikle birey olarak değerleri, hedefleri, izlenecek yolu tam manası ile anlamak ve içselleştirmek gereklidir. Bireylerin kendi değerlerini, kendi kültürüne, inanışına göre yeniden tanımlaması gerekir. Birey aileyi, aile şehri, şehir ülkeyi, ülke dünyayı değiştirebilir. Güç Birliği’nin kırmızı çizgisi vatanperverliktir.

 

Vatanperver olan her birey, biz olma kültürünün içerisinde bulunabilir. Güç Birliği, güçlü Türkiye ve adaletli dünya ideali doğrultusunda, sivil halkın ana, yerli ve milli değerlerle, bizi biz yapan ortak tarihsel değerler çerçevesinde, bir ve beraber olmasını sağlayacak ideolojik yaklaşımla kurulmuştur.

 

Ali KARNAP

 Güç Birliği Partisi Genel Başkanı

Kaynak: Editör:
Etiketler: MİLLİ, İRADE, PLATFORMU, , GÜÇ, BİRLİĞİ, ANADOLU, İTTİFAKINI, OLUŞTURUYOR…,
Yorumlar
Haber Yazılımı